අයදුම්පත

විශේෂ අයදුම්පත

application (10)

පීඒ, පීපී, පීඑල්ඒ සහ අනෙකුත් ද්‍රව්‍ය සඳහා දිගු වීදුරු තන්තු ශක්තිමත් කරන ලද තාප ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන රේඛාව

application (9)

ඩිමොලයිටේෂන් නිෂ්පාදන රේඛාව

application (5)

පීවීබී අතරමැදි චිත්‍රපට නිෂ්පාදන රේඛාව

සම්භාව්ය යෙදුම

application (4)

ප්ලාස්ටික්, ඉෙපොක්සි ෙරසින් සහ ෆීෙනොලික් ෙරසින් සඳහා තාප ස්ථායී ප්ලාස්ටික් සඳහා ක්ලෑම් ෂෙල් බැරල් සම-භ්‍රමණය වන නිවුන් ඉස්කුරුප්පු නියුක්තකය 

application (2)

CTS-75B ජෛව හායනයට ලක්විය හැකි කැටිති සෑදීමේ යන්ත්‍රය

application (3)

PP/PE/EVA+Caco3 මාස්ටර් බැච් යන්ත්‍රය සෑදීම

application (1)

ඊවා/ටීපීයූ සංයෝග කැටිති යන්ත්‍රය

application (8)

පීඒ, පීඊ තාප ස්ථායී ඉලාස්ටෝමර් සඳහා ජල පෙති නිෂ්පාදන රේඛාව යටතේ

application (7)

විශේෂ පරීක්ෂණ සඳහා CTS-30C රසායනාගාර නිවුන් ඉස්කුරුප්පු නියුක්ත කරන්නා

application (6)

පීවීසී, එක්ස්එල්පීඊ, අඩු දුමාරය සඳහා හැලජන් ගිනි සිහින් නොවන කේබල් ද්‍රව්‍ය සඳහා අදියර දෙකේ එක්ස්ට්‍රියුඩර්

application

CTS-26C රසායනාගාර ද්විත්ව ඉස්කුරුප්පු නියුක්තකය

application2

CTS-16C රසායනාගාර ද්විත්ව ඉස්කුරුප්පු නියුක්තකය