අපව අමතන්න

නැන්ජිං බෙයූ එක්ස්ට්‍රූෂන් යන්ත්‍ර සමාගම, ලිමිටඩ්.

අංක 227 ෂෙනිං නැගෙනහිර පාර, ලිෂුයි දිස්ත්‍රික්කය, නැන්ජින් නගරය ජියැංසු පළාත

8619951712336
8618652098726
86 -25-52289833

සඳුදා-සිකුරාදා: පෙ.ව. 9 සිට ප.ව
සෙනසුරාදා, ඉරිදා: වසා ඇත

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න